Pehlivan Hukuk Danışmanlık olarak, ticaret hukuku alanında uzmanlaşarak hukuku alanında genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, ticari ilişkilere yönelik sözleşme, protokol, ihtar, ihbar vs. hukuki metinlerin hazırlanması, ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında ve özellikle,

Ticari işletme hukuku
Şirketler hukuku
Ticari şirketlerin alım ve satımı
Haksız rekabet
Şirket yönetimi
Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
Sözleşmeler hukuku
Ortaklık sözleşmeleri
Tasfiye
Kıymetli evrak hukuku
Risk Sermayesi
Sermaye Piyasaları
Kredi sözleşmeleri
Leasing sözleşmeleri
alanlarında müvekkillerimize etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktayız.