Ticari İşletme HukukuŞirketler hukuku, ticari şirketlerin ekonomik sahadaki faaliyetlerini takip ederek bu faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar. Şirket ve firma içindeki tüm hukuki süreci takip ederek bu sürece yön verir. Ticaret hukukunun en önemli birimlerinden olan şirketler hukuku, ekonomik faaliyetler için düzenlemeler yapmaktadır. Ekonomik sahadaki faaliyetlerin adaletli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için disiplin şarttır. Şirketler hukuku bu kapsamda ihtiyaç duyulan disiplini sağlamaktadır.

Şirketler hukukunun temel amacı şirketler arasındaki usulsüzlükleri ortadan kaldırmaktır. Ekonomik sahadaki ticari faaliyetler nedeniyle oluşan zarar ya da borç, şirketler hukuku sayesinde şekillenmektedir. Şirket faaliyetleri kapsamında oluşan hukuki anlaşmazlıklar ülkeyi, şirketi, şirketi kuran şahsı ya da şahısları doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda şirketler hukuku, ülke ekonomisini ve şahısların iş alanındaki hak kayıplarını korumakta en önemli hukuk dalıdır.