Tazminat Hukuku; haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir. Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Sigorta Hukuku ise sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin nasıl bir süreci takip etmeleri gerektiğini ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini, özetle bu işletmelerin çalışmalarını denetleyen ve düzenleyen hukuk birimidir.

Değişen yeni düzenlemelerle birlikte, Pehlivan Hukuk Bürosu ekibi olarak aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz.

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları,
 • Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet, tedavi giderleri vb. maddi tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerini içeren davaların ikame edilmesi ve takibi,
 • Kazaya sebebiyet veren fiilin TCK kapsamında suç oluşturduğu durumlarda soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takip edilmesi,
 • Yangın sigortası davaları,
 • Kasko, Havacılık ve Denizcilik Sigortası uyuşmazlıkları,
 • Trafik sigortası, kasko sigortası, hayat sigortası vb. poliçelerden doğan her türlü ihtilafın çözümü için sigorta şirketleri nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve gerekli davaların ikame edilmesi ve takibi,
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar,
 • Mal ve değer tazminatlarına ilişkin davalar,
 • Sigorta sözleşmelerinden doğan rücu davalarının ikame edilmesi ve takibi,
 • CMR kapsamında uluslararası karayoluyla eşya taşımacılığına ilişkin hasar ve sigorta davalarının takibi,
 • Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları,
 • Tıbbi hatalardan doğan tazminat davaları,
 • Hatalı ürünlerden kaynaklanan tazminat davaları,
 • İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan tazminat davaları,
 • İşyeri kazalarından kaynaklanan tazminat davaları

alanlarında müvekkillerimize gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız.