İcra ve iflas hukuku nedir?
İcra ve iflas hukuku; özel hukuktan doğan borcun, borçlunun rızasıyla yerine getirilmemesi üzerine devlet eli ile borcu ödemeye zorlanması hususunu konu alan hukuk dalıdır.
İcra ve iflas avukatı kime denir?
İcra ve iflas avukatı, borçlunun borçlarını ödememesi üzerine icra takip işlemlerini başlatan, yürüten, borcun tahsilatı için alacaklı adına her çeşit hukuki işlemi yapan vekildir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, haciz konulmasını talep eder. Fiili hacizlerde, alacaklı vekili olarak haciz işleminde hazır bulunmaktadır ve tahsilatın hukuka uygun bir biçimde gerçekleşmesi için çalışır.

İcra ve iflas avukatı ne iş yapar?
Borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, haciz konulmasını talep eder. Fiili hacizlerde, alacaklı vekili olarak haciz işleminde hazır bulunmaktadır ve tahsilatın hukuka uygun bir biçimde gerçekleşmesi için çalışır. Müvekkil adına borçlu ile iletişimde bulunmaktadır. Müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine karşı itiraz ve şikâyet işlemlerini gerçekleştirir. İflas, iflas erteleme gibi konularda şirketlerle beraber çalışır.