İnfaz Hukuku

 İnfaz hukuku, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. İnfaz, kelime anlamı olarak “yerine getirme” dir. Kelime anlamından.

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Pehlivan Hukuk ve Danışmanlık olarak odak noktasına aldığı çalışma alanlarından birisidir. İş ve Sosyal Güvenlik.

Ticaret Hukuku

Pehlivan Hukuk Danışmanlık olarak, ticaret hukuku alanında uzmanlaşarak hukuku alanında genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, ticari ilişkilere yönelik sözleşme, protokol,.

Yabancılar ve Göç Hukuku

Büromuz, yabancılar ve göç hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yürüten Türkiye Cumhuriyeti kurumları nezdindeki yabancı gerçek ve tüzel kişiler için.

Miras Hukuku

Miras Hukuku Nedir ?Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere ve paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir..

Şirketler Hukuku

Ticari İşletme Hukuku, Şirketler hukuku, ticari şirketlerin ekonomik sahadaki faaliyetlerini takip ederek bu faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar. Şirket ve firma içindeki tüm.

İdare Hukuku

 İdare hukuku, en büyük tanımı ile idarenin hukuku olarak bilinir. Bu nedenle de, idare hukukunun konusu belirlerken, temeli anayasada belirlenen,.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku nedir? Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da.

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku; haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten.