Kullanılmayan yıllık izinler zaman aşımına uğrar mı?

İşçi iş akdi devam ettiği sürece yıllık izinleri zamanaşımına uğramaz. İş Kanunu yönünden iş akdi feshi halinde kullanılmayan izinlere ilişkin ücret, fesih tarihinden itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulamasında ise 10 yıllık zamanaşımına tabidir.İş Hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir,Nasıl Hesaplanır?

İşe başlatmama tazminatı hangi ücret üzerinden hesaplanır,Boşta geçen süre ücreti nasıl hesaplanır,İşe başlatmama tazminatı kaç ay,İşe başlatmama tazminatı Nasıl hesaplanır,Yargıtay kararı,İşe başlatmama tazminatı Nedir,İşe başlatmama tazminatı ne kadar,? İşe başlatmama tazminatı hangi tarihteki ücret üzerinden hesaplanır, Boşta geçen süre ücreti? İşe Başlatmama Tazminatı Nedir,Nasıl Hesaplanır? Daha önceki yazılarımızda işe iade davasını ayrıntılı şekilde ele almıştık. İşe iade davaları, iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz...

Devamını Oku

Fazla Mesai Ücreti Nedir,Nasıl Hesaplanır?

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR? Bu yazımızda çalışma hayatını yakından ilgilendiren Fazla Mesai Ücreti Nedir,Nasıl Hesaplanır? konusunu ele alacağız. İş Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi;...

Devamını Oku

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar Süresi Nedir? İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı Nedir? İhbar süresi işçinin veya işverenin belirsiz süreli iş sözleşmelerini feshetmek için karşı tarafa vermesi gereken süreyi ifade eder. İhbar süresi çalışma süresine bağlı olarak değişir. İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan...

Devamını Oku

Bayram Mesaisi Nedir,Nasıl Hesaplanır?

Bayramlarda İşçilerin Çalışması Zorunlu Mudur? İş Kanunu uyarınca resmi tatillerde işçinin onayı olmaksızın çalışma gerçekleştirilemez. Ancak iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmışsa çalışma yapılabilir. Resmi Tatillerde Çalışma Gerçekleşirse Ücret Ne Şekilde Hesaplanır? İşçiler ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak...

Devamını Oku

Emeklilik Sebebiyle Tazminat Hakkı

Emeklilik Sebebiyle Tazminat Hakkı ,EYT düzenlemesi 3 Mart 2023 itibariyle Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. EYT düzenlemesinden sonra emeklilerin kafasında kıdem tazminatına hak kazanabilir miyim, aynı işyerinde çalışmaya devam edersem tazminat alabilir miyim gibi sorular oluşmaktadır. Bu yazımızda bu sorulara açıklık getirmeye çalışacağız. EYT Kimleri Kapsıyor? Şartları Nedir? 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi...

Devamını Oku

Hizmet Birleştirme ve Emekli İkramiyesi

Hizmet Birleştirme ve Emekli İkramiyesi,Devlet memuru olarak çalıştıktan sonra hizmet birleştirme gerçekleştiren kimseler emekli ikramiyesine hak kazanır mı? sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Hizmet Birleştirme ve Emekli İkramiyesi 5434 sayılı kanun m.89/2 uyarınca; “Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin...

Devamını Oku

İhbar süresi nedir,nasıl hesaplanır?

İhbar Tazminatı Nedir? Bu yazımızda işçilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan İhbar süresi nedir,nasıl hesaplanır? konusunu ele alacağız. İhbar tazminatı, İş Kanununda düzenlenmiş tanınmış bir hak olup, tarafların belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ihbar sürelerine uymadan fesih hakkını kullandıkları takdirde, bu sürelere uymayan işçi veya işveren tarafından ödenmesi gereken tazminat türüdür. İş Sözleşmesinin Feshinde...

Devamını Oku

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nelerdir?

Haklı nedenlerle iş akdi fesih işveren ve işçi tarafından yapılabilir.Bu yazımızda haklı nedenlerle iş akdi feshi nasıl yapılır konusunu ele alacağız.İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nelerdir,Haklı nedenle fesih karşı tarafın kabulüne gerek duyulmaksızın tek taraflı irade beyanıyla yapılan iş akdini derhal sona erdirilmesidir. Haklı nedenle fesih iş Kanunu.işçinin haklı nedenle feshi 24. madde,İşveren Haklı...

Devamını Oku

Tags Widget

2023 Yılı Dask Poliçe Limitleri Ne Kadar? 2023 Yılı Dask Poliçe Limitleri Ne Kadar? Dask’ın Kapsamı Nelerdir ?DASK Kapsamında Bulunan Teminatlar Nelerdir? 4857 sayılı iş kanunu 6284 Sayılı Kanunda Düzenlenen Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Yapılması Gerekenler aile ve boşanma avukatı Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hakkı Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı ankara avukat ankara boşanma avukatı Ankara Boşanma Avukatınkara Avukat ankara boşanma davası avukatı Ankara Boşanma Davası Avukatı Aile Hukuku Ankara boşanma hukuku avukatı Ayşenur Banu Pehlivan ankara iş hukuku avukatı ankara işçi avukatı Ankara vergi avukatları Ankara Vergi Avukatı Ankara Vergi Mahkemeleri Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Değişiklik Av.Ayşenur Banu Pehlivan Hukuk ve Danışmanlık Bayram Mesaisi Nedir boşanma hukuku CMK 141 tazminat Emeklilik Sebebiyle Tazminat Hakkı Haksız Tutukluluk Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır? Haksız TUTUKLAMA tazminat hesaplama Hizmet Birleştirme ve Emekli İkramiyesi Hizmet Süresi Emekliliğe Yeterli Olanların Hizmet Birleştirmesi Kamulaştırmasız El Atma Davası Kamulaştırmasız El Atma Davasında Zamanaşımı Kamulaştırmasız El Atma Davası ve Ecrimisil Talebi Memnu Hakların İadesi Nasıl Olur Memnu Hakların İadesi Şartları Nelerdir? Mobbinge Uğrayan İşçinin Hakları Nelerdir? Nasıl alınır? Nasıl Hesaplanır? Resmi Tatillerde Çalışma Gerçekleşirse Ücret Ne Şekilde Hesaplanır? Bayram Mesasi Hesaplama Pehlivan Hukuk Tazminat Davaları Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır? Veraset İlamı (mirasçılık belgesi) Nedir Vergi Davaları Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Ne Demek Yoksulluk Nafakası Nedir?