İşçinin Yeni İş Arama İzni Nedir Nasıl Hesaplanır?

İşçinin Yeni İş Arama İzni Nedir Nasıl Hesaplanır? Yeni İş Arama İzni Nedir, İş Arama İzni Kaç Gündür, İş Arama İzin Hakları Nelerdir? İşçinin iş arama izni, bir işçinin mevcut işinden ayrılmadan önce yeni bir iş aramak için belirli bir süre izin alması anlamına gelir. Bu izin, işçinin işini değiştirmek istemesi durumunda yeni bir iş...

Devamını Oku

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi

İşçinin iş aksini haklı nedenle feshi İş Kanunu m.24’te düzenlenmiştir. Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: Sağlık sebepleri: İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan...

Devamını Oku

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

İş Kanunu madde 22 uyarınca; “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi...

Devamını Oku

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Alınır? 2024 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Alınır? İşçinin kendi istek ve kusuru olmadan iş akdinin feshedilmesi, Mesela işverenin haklı nedenle iş akdini feshetmesi veya işçinin istifa etmesi durumunda işçi işsizlik maaşına hak kazanamaz. Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması, İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması. İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır? Günlük...

Devamını Oku

İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Eğer işyerinizde sosyal medya kullanımıyla ilgili belirli kurallar ve politikalar varsa, bu kurallara uymamak iş akdini feshetme sebebi olabilir. Örneğin, iş saatleri içinde sosyal medya kullanımının sınırlı olması veya işyeri bilgilerini paylaşmama gibi kurallar işyerinizin politikalarına bağlı olarak belirlenmiş olabilir. İşyerinde Sosyal Medya Kullanımı Nedeniyle İş Akdinin Feshi,İşyerinde sosyal medya kullanımı işte aksaklıklara sebebiyet vermekteyse...

Devamını Oku

Kullanılmayan yıllık izinler zaman aşımına uğrar mı?

İşçi iş akdi devam ettiği sürece yıllık izinleri zamanaşımına uğramaz. İş Kanunu yönünden iş akdi feshi halinde kullanılmayan izinlere ilişkin ücret, fesih tarihinden itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulamasında ise 10 yıllık zamanaşımına tabidir.İş Hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir,Nasıl Hesaplanır?

İşe başlatmama tazminatı hangi ücret üzerinden hesaplanır,Boşta geçen süre ücreti nasıl hesaplanır,İşe başlatmama tazminatı kaç ay,İşe başlatmama tazminatı Nasıl hesaplanır,Yargıtay kararı,İşe başlatmama tazminatı Nedir,İşe başlatmama tazminatı ne kadar,? İşe başlatmama tazminatı hangi tarihteki ücret üzerinden hesaplanır, Boşta geçen süre ücreti? İşe Başlatmama Tazminatı Nedir,Nasıl Hesaplanır? Daha önceki yazılarımızda işe iade davasını ayrıntılı şekilde ele almıştık. İşe iade davaları, iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz...

Devamını Oku

Fazla Mesai Ücreti Nedir,Nasıl Hesaplanır?

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR? Bu yazımızda çalışma hayatını yakından ilgilendiren Fazla Mesai Ücreti Nedir,Nasıl Hesaplanır? konusunu ele alacağız. İş Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi;...

Devamını Oku

İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar Süresi Nedir? İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı Nedir? İhbar süresi işçinin veya işverenin belirsiz süreli iş sözleşmelerini feshetmek için karşı tarafa vermesi gereken süreyi ifade eder. İhbar süresi çalışma süresine bağlı olarak değişir. İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan...

Devamını Oku

Tags Widget

4857 sayılı iş kanunu 6284 Sayılı Kanunda Düzenlenen Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Adli kontrol kararı Adli Kontrol Kararı Şartları ve Süresi Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Yapılması Gerekenler aile ve boşanma avukatı Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hakkı Ankara Aile ve Boşanma Hukuku Avukatı Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı ankara avukat ankara boşanma avukatı Ankara Boşanma Avukatınkara Avukat ankara boşanma davası avukatı Ankara Boşanma Davası Avukatı Aile Hukuku Ankara Ceza Avukkatı ankara iş hukuku avukatı ankara işçi avukatı Ankara Tazminat Avukatı Ankara vergi avukatları Ankara Vergi Avukatı Ankara Vergi Davaları Vergi Hukuku Avukatı Ankara Vergi Mahkemeleri Araç değer kaybı avukatı Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır? Araç Değer Kaybı Tazminatı Zamanaşımı Araç Değer Kaybı Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? Arşiv Kaydı Nasıl Sildirilir? Arşiv Kaydı Sildirme Şartları Nelerdir? Memnu Hakların İadesi Şartları Arşiv Kaydı Nasıl Silinir? Bayram Mesaisi Nedir boşanma hukuku ceza avukatı CMK 141 tazminat Emeklilik Sebebiyle Tazminat Hakkı Fazla Mesai Ücreti Nedir Haksız Tutukluluk Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır? Haksız TUTUKLAMA tazminat hesaplama Kamulaştırmasız El Atma Davası Kamulaştırmasız El Atma Davasında Zamanaşımı Kamulaştırmasız El Atma Davası ve Ecrimisil Talebi Mobbinge Uğrayan İşçinin Hakları Nelerdir? Nasıl Hesaplanır? Resmi Tatillerde Çalışma Gerçekleşirse Ücret Ne Şekilde Hesaplanır? Bayram Mesasi Hesaplama Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır? Vergi Davaları Yoksulluk Nafakası Nedir? İhbar Süresi ve İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Süresinde İş Arama İzni İşçi Tazminat Hakkı İş Hukuku Avukatı İkame Araç Bedeli Kimlerden Talep Edilebilir? İkame Araç Bedeli Nedir? Araç Değer Kaybı İkame Araç Bedeli Tazminatı Zamanaşımı İsim Değişikliği Davası Nasıl Açılır? Hangi Hallerde İsim Değişikliği Davası Açılabilir? İsim Değişikliği Davasında Görevli Mahkeme