Arşiv Kaydını Sildirmek İstiyorum

Bu yazımızdaArşiv Kaydını Sildirmek İstiyorum konusunu ele alacağız. Adli sicil kaydı yoktur arşiv kaydı vardır arşiv kaydı sildirme e-devlet UYAP adli Sicil kaydı silme Adli sicil arşiv kaydını kimler görebilir Sabıka kaydı kaç yılda silinir Arşiv kaydı sildirme Adli sicil arşiv kaydı sildirme Adli sicil arşiv kaydı sildirme dilekçesi Adli sicil nedir;Adli sicil, bir kişinin...

Devamını Oku

Adli Sicil Kaydını Sildirmek İstiyorum

Bu yazımızda Adli Sicil Kaydını Sildirmek İstiyorum konusunu ele alacağız. Adli sicil nedir;Adli sicil, bir kişinin geçmişte işlediği suçlar ve cezai sicil kayıtlarının resmi bir kaydını içeren bir veri tabanıdır. Adli sicil, bir kişinin hukuki geçmişini ve ceza davalarıyla ilgili bilgileri içerir. Bu kayıtlar, bir kişinin tutuklanması, yargılanması ve mahkum edilmesi gibi ceza hukuku süreçlerinin...

Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ve ANAYASA MAHKEMESİ’ NİN İPTAL KARARI’nı sizler için ele alacağız. Hükmedilen cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması, Sanığın daha önce kasten işlediği bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, Sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılması, Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale...

Devamını Oku

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Bu yazımızda Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk konusunu ele alacağız.5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Bu kanun ile ile 6326 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yayımlanan kanuna göre 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava...

Devamını Oku

CMK Uyarınca Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler Nelerdir?

Ceza davaları bakımından adli tatilde görülmeye devam eden iş ve davalar Ceza Muhakemesi Kanunu m.331’de düzenlenmiştir. Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği,...

Devamını Oku

Adli Tatilde Hangi Davalar ve İşler Görülür?

Bu yazımızda Adli Tatilde Hangi Davalar ve İşler Görülür? konusunu ele alacağız.Adli tatilde görülebilecek işler Hukuk Muhakemesi Kanunu 103.maddesinde düzenlenmiştir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi. Her çeşit nafaka davaları ile soybağı,...

Devamını Oku

Kullanılmayan yıllık izinler zaman aşımına uğrar mı?

İşçi iş akdi devam ettiği sürece yıllık izinleri zamanaşımına uğramaz. İş Kanunu yönünden iş akdi feshi halinde kullanılmayan izinlere ilişkin ücret, fesih tarihinden itibaren 5 yıl içinde zamanaşımına, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uygulamasında ise 10 yıllık zamanaşımına tabidir.İş Hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

Devamını Oku

Boşanma Davası Devam Ederken Koruma Talebinde Bulunmak

Ankara boşanma davası avukatı,boşanma hukuku,Bu yazımızda Boşanma Davası Devam Ederken Koruma Talebinde Bulunmak adlı konuyu işleyeceğiz,Boşanma davası devam ederken, bir eşin diğer eşten veya başka bir kişiden şiddet veya tehlike nedeniyle koruma talep etmesi oldukça yaygın bir durumdur. Koruma talebi, kişinin fiziksel güvenliğini sağlamak ve mağduriyet yaşamasını önlemek için mahkemeden yardım istemesidir. Koruma talebinde bulunmak...

Devamını Oku

Trafik Kazası Sonrası Araç Değer Kaybı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Trafik kazası sonrası araç değer kaybı, aracın hasar görmesi veya onarım görmesi nedeniyle oluşan değer azalmasıdır. Değer kaybı, aracın hasar geçmişi nedeniyle gelecekteki alıcılar tarafından daha düşük bir değerle değerlendirilmesine yol açabilir. İşte trafik kazası sonrası araç değer kaybı hakkında bilinmesi gereken bazı önemli noktalar: Değer kaybı türleri: Trafik kazası sonrası araç değer kaybı, iki...

Devamını Oku

Tags Widget

2023 Yılı Dask Poliçe Limitleri Ne Kadar? 2023 Yılı Dask Poliçe Limitleri Ne Kadar? Dask’ın Kapsamı Nelerdir ?DASK Kapsamında Bulunan Teminatlar Nelerdir? 4857 sayılı iş kanunu 6284 Sayılı Kanunda Düzenlenen Koruyucu ve Önleyici Tedbirler Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Yapılması Gerekenler aile ve boşanma avukatı Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hakkı Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı ankara avukat ankara boşanma avukatı Ankara Boşanma Avukatınkara Avukat ankara boşanma davası avukatı Ankara Boşanma Davası Avukatı Aile Hukuku Ankara boşanma hukuku avukatı Ayşenur Banu Pehlivan ankara iş hukuku avukatı ankara işçi avukatı Ankara vergi avukatları Ankara Vergi Avukatı Ankara Vergi Mahkemeleri Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Değişiklik Av.Ayşenur Banu Pehlivan Hukuk ve Danışmanlık Bayram Mesaisi Nedir boşanma hukuku CMK 141 tazminat Emeklilik Sebebiyle Tazminat Hakkı Haksız Tutukluluk Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır? Haksız TUTUKLAMA tazminat hesaplama Hizmet Birleştirme ve Emekli İkramiyesi Hizmet Süresi Emekliliğe Yeterli Olanların Hizmet Birleştirmesi Kamulaştırmasız El Atma Davası Kamulaştırmasız El Atma Davasında Zamanaşımı Kamulaştırmasız El Atma Davası ve Ecrimisil Talebi Memnu Hakların İadesi Nasıl Olur Memnu Hakların İadesi Şartları Nelerdir? Mobbinge Uğrayan İşçinin Hakları Nelerdir? Nasıl alınır? Nasıl Hesaplanır? Resmi Tatillerde Çalışma Gerçekleşirse Ücret Ne Şekilde Hesaplanır? Bayram Mesasi Hesaplama Pehlivan Hukuk Tazminat Davaları Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır? Veraset İlamı (mirasçılık belgesi) Nedir Vergi Davaları Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Ne Demek Yoksulluk Nafakası Nedir?